Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: 

www.skola-pri-fn-plzen.cz

Struktura informací
Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu, anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 2.9.2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 2.9.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (Ing. Martinem Kotoučem). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 má za cíl, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). 

Kontakt je:
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 

telefon: 377 103 138
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80. 

Internetové stránky využívají redakční systém Joomla, který servisuje společnost Agionet s.r.o..

Správcem veškerého obsahu je Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80, se sídlem alej Svobody 80, 323 00 Plzeň. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel webhostingu a redakčního systému: spol. Agionet s.r.o. zastupovaná Ing. Martin Kotoučem, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jím provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele:

Agionet s.r.o., Ing. Martin Kotouč, tel.: 773 937 372, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.