Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň                              tel./fax: 377 103 138

 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název školy: Základní škola a Mateřská škola

při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

Ředitelka školy: Mgr. Alice Kozáková

Asistentka ředitelky školy: Ing. Barbora Kroupová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a whistleblowing:

Ing. Milan Krabec, MBA 

CERTIFICATE: EU GDPR DPO

CERTIFICATE: WHISTLEBLOWING OFFICER

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

+420 705 409 191

Adresa: alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

Telefon/fax: 377 103 138

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www: www.skola-pri-fn-plzen.cz

datová schránka školy: xsgxq9n

 

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 600171515, IČO: 49777629

Zřizovatel školy: Plzeňský kraj

Denní kapacita školy:

ZŠ: 300 žáků

ŠD: 250 žáků

MŠ:   50 dětí

 

charakteristika

Údaje o školské radě:

Byla ustanovena podle § 185 odst. 10 školského zákona dne 12.12.2011.

Složení školské rady:

za zřizovatele – MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. (předseda školské rady)

za zákonné zástupce – Mgr. Anna Šimkaninová

za pedagogické pracovníky – Mgr. Monika Pašková

 

Vzhledem k neziskovosti organizace vítáme každou pomoc nemocným dětem formou sponzorských darů nebo formou finanční pomoci – KB – č. účtu: 68130311/0100.

 

 • Naše škola je školou při zdravotnickém zařízení = SOMATOPEDICKÉ zařízení, (NIKOLIV ETOPEDICKÉ zařízení pro žáky s kázeňskými problémy, s poruchami chování)

 • Svou koncepcí, resp. svým rozsahem poskytované péče jediná v České republice.

 • Priority naší školy:

  • komplexnost speciálně pedagogické péče
  • ohled na zdravotní stav dětí, žáků, resp. zároveň péče i o zdravotní stav dětí, žáků
  • individuální citlivý psychologický přístup pedagogických pracovníků
  • úzká spolupráce s odborníky – s lékaři, psychology, speciálními pedagogy (Fakultní nemocnice Plzeň, Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, Speciálně pedagogické centrum Plzeň atd.)
  • nižší počet dětí, žáků ve třídě – do 14-ti
  • speciálně pedagogická péče o žáky s kombinovanými vadami (např. specifické poruchy učení – dyslexie, dyskalkulie, dysortografie atd; poruchy aktivity a pozornosti – ADHD atd.; různé somatické nemoci – diabetes, epilepsie atd.)
 • V pracovním týmu se realizuje filozofie ředitelky školy – 5P

  • POHODA v mezilidských vztazích
  • PROFESIONALITA každého pracovníka
  • PROGRESIVITA při komplexní péči o děti a žáky školy
  • PROSTŘEDÍ pro děti, žáky a celý kolektiv školy
  • POŘÁDEK na každém pracovišti
 • Cílem komplexní péče naší školy jsou děti MŠ a žáci ZŠ co nejzdravější, citliví, vnímaví, vybavení kvalitními znalostmi a emocionálními pozitivními zkušenostmi. 

 • Naši žáci jsou dlouhodobě velice úspěšní při přijímacích řízeních na víceletá gymnázia a další typy středních škol.

charakteristika2

 • Školu tvoří komplex čtyř odborně odlišných pracovišť na níže uvedených adresách:

  • Ředitelství školy
   alej Svobody 80, 323 00 Plzeň – Lochotín, tel. 377 103 138
   Osobní jednání s ředitelkou školy nebo asistentkou ředitelky školy je možné vždy po telefonické domluvě.

 1. Kliniky FN – péče o žáky ZŠ a víceletých gymnázií s podpůrnými opatřeními (hospitalizovaní žáci)
  alej Svobody 80, 323 00 Plzeň – Lochotín, tel. 377 222 322

 2. Autistické třídy (AUT)péče o žáky ZŠ s podpůrnými opatřeními (žáci s poruchami autistického spektra – vysoce funkční* tzn. žáci bez mentálního postižení
  Skupova 15, 301 00 Plzeň – Bory, tel. 377 429 383 
 3. Zdravotní třídy (ZT)péče o žáky ZŠ s podpůrnými opatřeními bez mentálního postižení (více info viz Zdravotní třídy)
  a) Skupova 15, 301 00 Plzeň – Bory, tel. 377 429 383
  b) Brojova 14, 326 00 Plzeň – Slovany, tel. 374 722 228

 4. Mateřská škola (MŠ – M) 
  Důlní 198, 338 43 Mirošov, tel. 371 782 866

Naše škola je fakultativní – umožňuje pedagogickou praxi studentům Západočeské univerzity – FPE v Plzni a studentům dalších univerzit, resp. fakult.

Naše škola byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do mezinárodního výzkumného projektu řešitelů University of New South Wales (Univerzity v Novém Walesu) v Austrálii, California State University (Kalifornské státní univerzity) v USA a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Projekt je zaměřen na přechody žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vyšších stupňů škol a do běžného života a na zkvalitnění spolupráce mezi rodinou a školou (č. HC13021).

Naše škola obdržela v dubnu 2015 certifikát DŮVĚRYHODNÁ FIRMA. Citace z certifikátu: "Certifikát je přiznán společnostem, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, který umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií."


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.