Sponzoři

NAŠI LASKAVÍ SPONZOŘI, DÁRCI A JINAK POMÁHÁJÍCÍ

- Veliký dík patří panu ing. M. Kotoučovi, firma AGIONET Plzeň (www.agionet.cz), který založil a financuje naše webové stránky. Text následně aktualizuje a zpracovává ředitelka školy. V případě technických potíží je pan ing. vždy velice ochotný kdykoliv pomoci. Velice děkujeme za možnost prezentace školy prostřednictvím těchto stránek.

- Poděkování náleží panu J. Prachovi, díky němuž byly materiálně vybaveny autistické třídy pro 1. stupeň. Ředitelka školy vymyslela a zpracovala koncepci péče o žáky s poruchami autistického spektra (vysoce funkční). Tato koncepce byla schválena zřizovatelem, nebyly však finance na vybavení. Pan J. Prach financoval veškeré počáteční vybavení, za což mu náleží veliký dík ředitelky školy, pedagogů, rodičů i samotných dětí. Na 1. stupeň navázal již i 2. stupeň autistických tříd (více informací viz autistické třídy)

- Veliký dík náleží paní J. Kovářové, která je garantem mnoha benefičních koncertů a dalších charitativních akcí pro naši školu prostřednictvím LIONS CLUBU PLZEŇ BOHEMIA. Velký dík dále náleží paní ing. J. Flanderové, která pracuje v čele tohoto klubu. Z prostředků jsou vybavovány autistické třídy ( interaktivní tabule, vizualizér a další pomůcky). Srdečně děkujeme i paní ing. H. Flanderové za finanční částku na interaktivní tabuli do další autistické třídy.

- Poděkování patří dalším firmám a jednotlivcům, jež se podílejí na zkvalitňování prostředí :

1. autistických tříd: EXURO, s.r.o., 2M, s.r.o. REALITY NIL, s.r.o., RIA Stallion, s.r.o., MECAS ESI, s.r.o., HARRYTEL, s.r.o., vzduchotechnika a klimatizace - J. Barek, čerpací stanice Kamenný Újezd - J. Mrázek.

2. psychiatrických tříd: The PUB Franchising, s.r.o. - finanční prostředky, CORRECT Computers, s.r.o. - nákup PC

3. zdravotních tříd:

- Děkujeme firmě Otto Bock ČR s.r.o., Zruč - panu ing. V. Svrčkovi; firmě AVE PROFIS s.r.o., Plzeň - panu F. Vlčkovi; firmě Grün Sport s.r.o., Horní Bříza za finanční příspěvky na učebnice a pracovní sešity na projekt "Filip"

- Srdečně děkujeme firmě "Projectstudio8", s.r.o. za kopírovací stroj KONICA MINOLTA bizhub 211.

- Děkujeme všem novinářům, kteří podávají o naší škole informace, jejichž pomocí se rodiče nemocných a jinak handicapovaných dětí dovídají o rozsahu péče naší školy, např.: Mgr. S. Hernandezová, B. Nedorostová, J. Kořínková, E. Hubatová ad. 

- Děkujeme firmě MINTECH s.r.o. za poskytování nadstandardních servisních služeb  a konkrétně vždy ochotnému jednateli firmy panu M. Hrubešovi.

- Děkujeme těmto laskavým sponzorům: Ateliér ARTES pan V. Hrubý, GEOREAL pan ing. K. Vonráček - příspěvky žákům na ozdravný pobyt, paní Mgr. P. Czinnerová - finanční příspěvek na nákup koberce do třídy, zaplacení opravy TV a videa, nákup knih a her pro žáky.

- Děkujeme majiteli firmy "GENC" (www.genc.cz) panu D. A. Gencovi za věnování sladkostí pro naše děti.

- Děkujeme prodejně OPTICZ, která ve svých prostorách zorganizovala charitativní akci a finaynční výtěžek věnovala našim dětem na koupi těchto věcí : dataprojektor, klávesy a stojánky na noty, televize a DVD přehrávač, koberec, vertikální žaluzie, audiosystém pro poslech relaxační hudby.

- Srdečně děkujeme panu řediteli SOU elektrotechnického Ing. J. Černému, který naší škole opakovaně zapůjčuje nákladní automobil k převážení školního nábytku a dalších věcí z různých našich detašovaných pracovišť.

- Velice děkujeme panu sbormistrovi Z. Lahodovi, který založil dětský pěvecký sbor "Lahoda " ze žáků z zdravotních tříd naší školy. Za pomoci i své ženy se dětem věnují a organizují různé koncerty.

- Děkujeme panu Bc. P. Beránkovi, veliteli skupiny metodiky a koreponce Městské policie Plzeň, který je naším metodikem prevence rizikového chování našich žáků. Dále děkujeme panu Bc. K. Zahutovi, který společně s ředitelkou školy organizují přednášky týkající se prevence rizikového chování žáků ZŠ při FN. 

- Velice děkujeme všem rodičům, kteří pomáhají finančními anebo věcnými dary dětem Mateřské školy v Mirošově nebo žákům naší základní školy ( např. telefon pro autistickou třídu, náplně do tiskárny atd.).

- Děkujeme panu P. Karhanovi, který vybavil detašované pracoviště na Lochotíně zvonkovým tablem včetně mikrofonu.

- Srdečně děkujeme našemu panu V. Kyptovi, který velice ochotně udržuje naši celou školu v  dobrém technickém stavu a často používá prostředky i z vlastních zdrojů.

- Náš dík patří panu Šabatovi, který nám provádí revize elektrických přístrojů a zařízení za velice seriózní ceny.

- Děkujeme firmě "Elektromontáže" -  panu Ladislavu Šeflovi a Václavu Plicovi za rychlou a ochotnou spolupráci.

- Veliké poděkování náleží panu D. Populemu za nádherné propagační materiály (barevné kalendáře a letáky), pomocí nichž prezentujeme naši školu.

- Poděkování za celou školu patří Úřadu městského obvodu Plzeň 1, zejména paní ing. I. Bubeníčkové, se kterou často spolupracuje ředitelka školy, neboť dva typy našich detašovaných pracovišť jsou v nájmu v tomto obvodě. Paní ing. I. Bubeníčková je vždy velice ochotná a rychlá při řešení různých záležitostí.

- Děkujeme firmě Georeal Plzeň za finanční dary v roce 2011, 2012, 2013.

- Poděkování patří p. Jaroslavu Míchalovi za finanční dar na sekačku pro Mateřskou školu v Mirošově.

- Poděkování patří firmě AP Trust Plzeň, která poskytla finanční dary pro potřeby žáků naší školy.

- Děkujeme p. Lukáši Hlávkovi za věcný dar - el. varhany.

- Děkujeme společnosti Dobrá chuťovka Plzeň za věcné dary - notebook, tiskárna.

 - Děkujeme firmě MK Projekt Plzeň za věcný dar - monitor.

 - Děkujeme p. M. Horváthové za věcný dar - pračku.

 - Poděkování patří p. Věře Klencové za finanční dary.

 - Děkujeme p. Mgr. P. Czinnerové za finanční dary.

- Děkujeme p. Z. Polsterovi za dopravu PC pro žáky naší školy.

- Děkujeme:

a) Magistrátu města Plzeň za dotaci na vybavení relaxačního prostoru pro alergiky a astmatiky, na zakoupení výukového programu pro hospitalizované žáky ve FN, za příspěvek na školu v přírodě,  na podporu výuky cizích jazyků, na podporu aktivit k technického vzdělávání, na podporu prevence rizikového chování žáků, na podporu tělovýchovných aktivit, na projekt "Zábavné výtvarné chvíle" a mnoho dalšího.

b) Magistrátu města Plzeň za dotaci z dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání v celkové výši 5 000,- Kč. Tato dotace byla použita na nákup elektronických stavebnic. Žáci v autistických třídách vyžadují  speciální přístup pedagogů. Pro každého žáka vytvářejí pedagogové individuální podmínky, podporují i využívání nových technologií. Zvyšují tak i úroveň technického vzdělávání na naší škole.

Plzen mesto B RGB pozitiv

c) ÚMO 1, Plzeň za dotaci na opravu lina, nákup koberce, masážních strojků, stojanů na noty, na dílčí vybavení autistické třídy 2. stupně, na nákup čističek vzduchu, inhalátory, masážní strojky, koberce, stojanů na noty a mnoho dalšího.

d) ÚMO 1, Plzeň za financování a organizaci rekonstrukce dvou objektů v Manětínské 37, Plzeň v době letních prázdnin šk. roce 2019/2020. V jedné budově se nacházejí autistické třídy, ve druhé budově zdravotní třídy. Velice děkujeme za skvělou spolupráci s paní starostkou Ing. H. Řežábovou, s paní místostarostkou Mgr. I. Jehličkovou a s paní J. Tolarovou z Odboru investic a majetku ÚMO 1 Plzeň. Také děkujeme paní ředitelce 60. MŠ Plzeň N. Hvozdovské za umožnění prostoru k uskladnění všech věcí po dobu rekonstrukce.

e) ÚMO 2, Plzeň za dotaci na nákup pomůcek na plnění ozdravného programu, na projetkovou činnost žáků, na noty, hudební nástroje, sportovní vybavení, notebook, literaturu a mnoho dalšího.

f) ÚMO 3, Plzeň za dotaci na nákup pomůcek na výtvarnou činnost žáků a další volnočasové aktivity a zkvalitnění zdravotního stavu žáků, na školní olympiádu, odměny, sportovní pomůcky, na volnočasové aktivity, ozdravný pobyt, inhalátory, pračky vzduchu, na zkvalitnění volnočasových aktivit, na projekty, podporující osoby ohrožené sociálním vyloučením a mnoho dalšího.

- Děkujeme firmě Kypta - Stavoservis, s. r. o. za provedenou rekonstrukci objektů tří budov ve Skupově 15, Plzeň v období jaro - podzim 2015 (investor: Krajský úřad Plzeňského kraje, kterému tímto také srdečně děkujeme). Děkujeme i za provedenou výměnu oken na dalším detašovaném pracovišti Brojova 14, Plzeň (investor: Krajský úřad Plzeňského kraje, kterému tímto také děkujeme).

- Děkujeme za skvělou spolupráci s Obvodní knihovnou Lochotín - zejména paní Brejchové za pravidelné bezplatné poskytování sálu L-klubu.

- Děkujeme firmě A.D.Creative - panu Pavlovi Jelínkovi za skvělou a pohotovou spolupráci při zajištění prostorové a plošné dezinfekce povrchů v období koronavirové pandemie.

- Velice děkujeme paní MUDr. P. Šeda Neprašové, která opakovaně iniciovala prostřednictvím Nadace "Díky dětem" poskytnutí finanční částky na nákup her, rébusů a kompenzačních pomůcek pro naše žáky s poruchami autistického spektra.

 


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.