Zdravotní třídy

Plzeň – Bory, Skupova 15, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 377 429 383 - mapa
kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. A. Kozáková a úseková vedoucí Mgr. A. Bartošková
Plzeň – Slovany, Brojova 14, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 374 722 228 - mapa
kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. A. Kozáková a úseková vedoucí Mgr. L. Feřsteková

INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISŮ DO 1. TŘÍD NAJDETE V ODKAZU: ZÁPISY DO 1. TŘÍD.

 • Koncepce školy je od roku 1992 stále jedinou v České republice.
 • V roce 1992 byly zřízeny respirační třídy pro žáky zdravotně znevýhodněné, kteří měly tyto diagnózy: astma, sníženou imunitu, alergie, časté záněty horních cest dýchacích.
 • Od 1.9.2011 založila ředitelka školy zdravotní třídy pro žáky nejenom zdravotně znevýhodněné, ale také zdravotně postižené. Jednalo se o:

  a) zdravotní oslabení (např. alergie, sníženou imunitu organismu, opakované bronchitidy atd.)

  b) dlouhodobou nemoc (např. astma, epilepsii, diabetes, kardiovaskulární onemocnění atd.)

  c) lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování

  d) vývojové poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie)

  e) poruchy pozornosti - ADD nebo poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD.

   

 • Od 1.9.2016 z důvodu změněné legislativy - nové vyhlášky - navazují tzv. zdravotní třídy na tradici.
 • Třídy nejsou určeny pro žáky s poruchami chování; tj. žáky s kázeňskými problémy (nejsme etopedické zařízení).
 • Třídy jsou určeny pro žáky s tzv. podpůrnými opatřeními
 • musí se jednat o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami bez mentálního postižení (dále jen SVP)  a to s diagnózou:
 • ZÁVAŽNÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY CHOVÁNÍ (NEJEDNÁ SE PORUCHY CHOVÁNÍ S DISOCIÁLNÍM NEBO AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM)
 • a) PORUCHY POZORNOSTI, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ - ADD nebo poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD

  b) PORUCHY POZORNOSTI - SOUBĚŽNÁ POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI

  c) příp. k doplnění počtu: SVP vyplývající ze ZDRAVOTNÍHO STAVU DLOUHODOBÉHO CHARAKTERU

  d) příp. k doplnění počtu: mírná TĚLESNÁ POSTIŽENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

  (NEJSME BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA)

 • Třídy se vyskytují ve dvou lokalitách Plzně: Bory, Slovany.
 • V každé lokalitě 1. – 5. ročník, kapacita max. 14ti žáků v jedné třídě.
 • SYSTÉM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE:
  • výuka od 1. ročníku do 5. ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání, individuální přístup
  • podle mnohaletých zkušeností se vlivem ozdravného programu snižuje nemocnost dětí, stabilizuje se imunitní systém nebo psychický stav žáků
  • v 5. ročníku přecházejí do 6. ročníků základních škola nebo na víceletá gymnázia
  • počítačové učebny
 • SYSTÉM ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ:respiracni tridy
  • Žák je do zdravotní třídy zařazen na základě:
   1. doporučení odborného lékaře nebo dětského lékaře
  • 2. doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) či SPC (speciálně pedagogického centra) 
   3. písemného informovaného souhlasu zákon. zást.
   a zápisového listu žáka
  • Žáci mohou být zařazeni do zdravotní třídy naší školy kdykoliv během školního roku v jakémkoliv ročníku od 1. do 5. ročníku základní školy
  • ŘŠ na základě doporučení odborného lékaře nebo dětského lékaře, doporučení PPP či SPC a písemného souhlasu zákon. zástupce vydá rozhodnutí o přijetí/o přestupu žáka k základnímu vzdělávání do zdravotní třídy.
 • SYSTÉM VYŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ:
  • Žák může být vyřazen ze zdravotní třídy v průběhu povinné  školní docházky na základě neplatného doporučení poradenského zařízení nebo písemné žádosti zákon. zást.; resp. na základě rozhodnutí o přestupu na jinou školu.
  • Žák je vyřazen po ukončení 5. ročníku školní docházky.
 • OZDRAVNÝ PROGRAM (inhalace, masáže, hra na flétnu se týká pouze žáků respiračně nemocných)
  • inhalace – žáci denně inhalují speciální inhalační roztok (v případě specifických potíží lék předepsaný lékařem)
  • masáže – ruční a strojková masáž
  • jóga – relaxační cvičení při relaxační hudbě, cvičení na rehabilitačních míčích (pedagogové se trvale zdokonalují v kurzech jógy a ve způsobech masáží)
  • hra na flétnu – zábavnou formou se děti naučí hrát na flétnu; podstatou hry na flétnu je naučit se správně dýchat.
 • ŠKOLNÍ DRUŽINA
  • Bory 6.15 h. – 17.00 h., Lochotín 6.15 h. – 17.00 h.
  • respiracni tridy2zájmové kroužky:
   jazykové – angličtina
   informatika
   plavání a další sportovní
   hudební, výtvarné, dramatické
  • zájmové bloky:
   člověk a zdraví
   člověk a společnost
   člověk a příroda
   člověk a umění
   člověk a práce                                                                                                                                                                                                                    
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
PŘESTUP ŽÁKA Z JAKÉKOLIV ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO NAŠÍ ŠKOLY JE MOŽNÝ BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V JAKÉMKOLIV ROČNÍKU. PŘESTUP ŽÁKA ZAJIŠTUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONICKÉ DOMLUVY S ŘEDITELKOU NAŠÍ ŠKOLY, NÁSLEDNĚ OSOBNÍM JEDNÁNÍM.

K přestupu žáka do naší školy je zapotřebí:
a) kopie rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání na kmenové škole
b) doporučení odborného lékaře nebo dětského lékaře (příklad formulace: Vzhledem k diagnóze .....!!!nestačí číslo diagnózy, musí být výslovně uveden název diagnózy!!!..... dítěte doporučuji zdravotní třídy ZŠ a MŠ při FN Plzeň
c) doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra(SPC)
d) ostatní materiály vyplní zákon. zást. při osobním jednání s ředitelkou školy.


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.