Škola při Fakultní nemocnici v Plzni

Rychlé informace pro Vás

PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • Zajímají Vás podrobné informace, jakým způsobem je Vaše dítě vyučováno po dobu hospitalizace ve Fakultní nemocnici v Plzni? → kliniky FN
 • Má Vaše dítě závažné poruchy zároveň ve třech oblastech - v oblasti komunikace, v oblasti socializace (v oblasti sociálního chování) a v oblasti abstraktního myšlení (v oblasti představivosti)? → autistické třídy ZŠ 
 • Má Vaše dítě:

  a) SOUBĚŽNÁ POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI

  b) SVP vyplývající ze ZDRAVOTNÍHO STAVU DLOUHODOBÉHO CHARAKTERU

  c) mírná TĚLESNÁ POSTIŽENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

  (NEJSME BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA)

  d) PORUCHY POZORNOSTI, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ - ADD nebo poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD → zdravotní třídy ZŠ  

 • Je Vaše dítě předškolního věku → MŠ Mirošov           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.